نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.net
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.org
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
.biz
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
.info
49,000 تومان
1 سال
49,500 تومان
1 سال
49,500 تومان
1 سال
.academy
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.chat
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.asia
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.download
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.technology
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.club
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.work
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.tools
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.software
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.site
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.host
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.hosting
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.help
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.co
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود

انتقال یک دامنه