میزبانی وب

CP-TEST
0ریالبه صورت یک بار
پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت NVME
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...
100 مگابایت فضا

این سرویس تنها برای 24 ساعت می باشد و پس از 24 ساعت مسدود می شود و تنها جهت تست سرویس های میزبانی وب ما می باشد
CP-500MB
45,000/mo
پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت NVME
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...
500 مگابایت فضا
CP-1GB
65,000/mo
پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت NVME
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...
1 گیگابایت فضا
CP-2GB
85,000/mo
پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت NVME
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...
2 گیگابایت فضا
CP-3GB
105,000/mo
پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت NVME
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...
3 گیگابایت فضا
CP-4GB
135,000/mo
پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت NVME
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...
4 گیگابایت فضا
CP-5GB
155,000/mo
پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت NVME
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...
5 گیگابایت فضا