نمایندگی مستر رسیلر

MR-1
340,000/mo
استفاده از وب سرور فوق العاده ی لایت اسپید
بک اپ گیری هفتگی
سایر امکانات نامحدود می باشد
دارای پشتیبانی 24 ساعته
10 گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
99.99درصد آپتایم
۵ تعداد نماینده مجاز
بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
MR-2
490,000/mo
استفاده از وب سرور فوق العاده ی لایت اسپید
بک اپ گیری هفتگی
سایر امکانات نامحدود می باشد
دارای پشتیبانی 24 ساعته
20 گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
99.99درصد آپتایم
10 تعداد نماینده مجاز
بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
MR-3
590,000/mo
استفاده از وب سرور فوق العاده ی لایت اسپید
بک اپ گیری هفتگی
سایر امکانات نامحدود می باشد
دارای پشتیبانی 24 ساعته
30 گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
99.99درصد آپتایم
10 تعداد نماینده مجاز
بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
MR-4
690,000/mo
استفاده از وب سرور فوق العاده ی لایت اسپید
بک اپ گیری هفتگی
سایر امکانات نامحدود می باشد
دارای پشتیبانی 24 ساعته
50 گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
99.99درصد آپتایم
10 تعداد نماینده مجاز
بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده